Pomiarowe

Narzędzia pomiarowe: suwmiarki, mikrometry, miary zwijane, macki pomiarowe, rysiki, cyrkle traserskie