kpl.kluczy różnych

zetawy: klucze płasko-oczkowe, nasadowe, wpustowe i inne w jednym opakowniu