inne specjalne

honownice, klucze do: piast, kół, sondy lambda, szpilek, alternatorów, przyrządy specjalne