jednostronne

klucze jednostronne oczkowe udarowe do pobijania i odgięte przedłużane